Werkwijze / gebruikte methodes

Praktijk voor Remedial teaching in de Ronde Venen

SAMEN AAN DE SLAG
Mijn werkwijze is als volgt:


a. Aanmeldingsgesprek

Dit gesprek is meestal telefonisch. U geeft in grote lijnen aan welke hulp u voor uw kind wenst. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dat is tevens het intakegesprek. 


b. Intakegesprek

We maken persoonlijk met elkaar kennis en we bespreken de mogelijkheden van remedial teaching voor uw kind. Eventueel kunnen toetsgegevens, een rapport of schoolschriften uw hulpvraag verduidelijken. 


c. Diagnostisch onderzoek

Een diagnostisch onderzoek is nodig om voor de leerling een passend handelingsplan te kunnen maken.


Het onderzoek houdt in dat het kind wordt getest en ik spreek met de leerkracht/intern begeleider. Als er een recent onderzoek beschikbaar is, zal er met de beschikbare onderzoekgegevens worden gewerkt om tot een handelingsplan te komen.


Een handelingsplan is een duidelijk overzicht van de geplande lessen en activiteiten, met daarin aandacht voor inhoud en uitvoering van de hulp gedurende een afgesproken periode. Als het diagnostisch onderzoek is afgerond krijgt u een schriftelijk verslag. 


d. Adviesgesprek

In dit gesprek leg ik u mijn begeleidingsplan voor. Verder bespreken we nog enkele praktische zaken zoals waar en wanneer uw kind wordt begeleid. 


e. Remedial teaching

Vervolgens start het traject voor de remedial teaching.

Meestal duurt een traject 10 weken, waarbij de leerling 1 maal per week les krijgt. Via de mail ontvangt u wekelijks een kort verslag en/of huiswerkopdrachten.


f. Evaluatie en afsluiting of vervolgtraject

Ik maak een schriftelijk verslag van de gegeven lessen en de leerresultaten van uw kind. We bespreken dit verslag. Daarna heeft u de mogelijkheid om de hulp te beƫindigen of nog een periode voort te zetten.Gebruikte methodes


Rekenen:

Maatwerk rekenen, Rekensprint, Aandacht voor rekenen, Breuken en zo, Rekenremedie, Startrekenen.


Spelling:

Pi spello, Spellingsprint, Zelfstandig spellen, Taalblobs.


Lezen:

Connect lezen, Ralfi lezen, Flits, Jesse heeft dyslexie, Nieuwsbegrip, Kurzweil, Bouw! tutorlezen.


Begrijpend lezen:

Nieuwsbegrip, ABCD Ik begrijpt het!, Cito Begrijpend lezen


Werkhouding:

Stappenplannen voor de verschillende vakken.

Methode Stippestappen


Cito voorbereiding:

Aanpak / strategiegebruik