Tarieven / voorwaarden

Praktijk voor Remedial teaching in de Ronde Venen

SAMEN AAN DE SLAG
Tarieven:Het intakegesprek is kosteloos.


Onderzoek vindt plaats tijdens de lestijd: € 50,00 per uur.


Wekelijkse RT-les:

€ 50,00 voor een uur,

€ 37,50 voor 45 minuten,

  € 25,00 voor een half uur.

Onderwijs is  vrijgesteld van BTW.


Voor activiteiten zoals een vervolgonderzoek en het opstellen van een nieuw handelingsplan geldt een uurtarief van € 50,00.Voorwaarden

Bij het intakegesprek wordt aangegeven wat de kosten zijn van de aangevraagde hulp. Het uurtarief wordt per schooljaar vastgesteld.

 

De overeengekomen lestijd is bindend. Bij afzegging worden kosten in rekening gebracht. Binnen 24 uur van te voren het volledige uurtarief, anders de helft van het uurtarief geldend voor het schooljaar. Dit geldt niet voor calamiteiten.

 

In de schoolvakanties is geen begeleiding.


Bij begeleiding op school moet de school toestemming geven en ruimte beschikbaar stellen.


Ouders kunnen de individuele begeleiding op elk moment, om welke reden dan ook, tussentijds stopzetten.


U ontvangt maandelijks na de laatste begeleidingstijd een rekening en wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen.